Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo tác động môi trường
VCCI
(TBTCO) - Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, tích hợp các giấy phép bảo vệ môi trường, 1 giấy phép tích hợp 7 giấy phép. Điều này sẽ giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp (DN).
a
(TBTCO) - Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án lấn sông Đồng Nai và Báo cáo đánh giá tác động dòng chảy của dự án đều chưa làm rõ hoặc chưa nghiên cứu, đánh giá đầy đủ để có thể định lượng các tác động của Dự án tới thoát lũ, lưu thông dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ bãi sông.