Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo tài chính
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện tổng hợp nội dung báo cáo tài chính nhà nước.
(TBTCVN) - Năm 2020, Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 lần đầu tiên được trình Quốc hội. Đây là bước tiến lớn trong quản lý tài chính công, từng bước làm minh bạch nền tài chính quốc gia, giúp nâng cao hệ số tín nhiệm của Việt Nam với các nhà tài trợ quốc tế.
chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
(TBTCO) - Từ ngày 13-15/4/2021, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tổ chức hội thảo soát xét bản dịch chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
kế toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 26/2021/TT-BTC về hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
báo cáo tài chính
(TBTCO) - Các đơn vị kế toán không phải lập báo cáo tài chính nhà nước, mà phải lập báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán đang áp dụng và các quy định khác liên quan đến việc cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước (nếu có).
cc
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (mã CkDXL) do vi phạm quy định về quản trị công ty.
HOT
(TBTCO) - Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An vừa công bố Báo cáo kiểm toán độc lập.
Đại lý thuế sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro về thuế. Ảnh: TUẤN NGUYỄN
(TBTCVN) - Luật Quản lý thuế quy định tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thực hiện các dịch vụ theo thỏa thuận với người nộp thuế.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Trên cơ sở tổng hợp từ 1.235 báo cáo của các đơn vị dự toán, Báo cáo tài chính nhà nước của tỉnh Hải Dương đã hoàn thành và đã kịp thời trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020 vừa qua.
BCTCNN
(TBTCO) - Theo bà Nguyễn Thị Hoài - Cục trưởng Cục Kế toán nhà nước, trong tháng 3/2021, Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thành việc lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội cùng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, tại kỳ họp tháng 5/2021.