Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo tài chính
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Trên cơ sở tổng hợp từ 1.235 báo cáo của các đơn vị dự toán, Báo cáo tài chính nhà nước của tỉnh Hải Dương đã hoàn thành và đã kịp thời trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020 vừa qua.
BCTCNN
(TBTCO) - Theo bà Nguyễn Thị Hoài - Cục trưởng Cục Kế toán nhà nước, trong tháng 3/2021, Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thành việc lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội cùng báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, tại kỳ họp tháng 5/2021.
FDI
(TBTCO) - Năm 2019, mặc dù quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) FDI tăng 11,2%, vốn chủ sở hữu tăng 15,3%, vốn đầu tư tăng 14,3%, song chỉ có 45% DN trong số 22.603 DN FDI báo lãi, và có tới 66% số DN lỗ lũy kế.
Cán bộ Kho bạc Nhà nước rà soát số liệu thu, chi ngân sách. Ảnh: H.T
(TBTCVN) - Từ thực tế triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, 2019 đã phát sinh nhiều bất cập, vướng mắc. Kho bạc Nhà nước đề xuất một số định hướng sửa đổi Thông tư số 133/2018/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.
Cán bộ Kho bạc Nhà nước đang hướng dẫn khách hàng giao dịch. Ảnh: Hạnh Thảo
(TBTCVN) - Năm 2019 là năm đầu tiên Báo cáo Tài chính nhà nước (BCTCNN) được lập cho năm tài chính 2018. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và đầy thách thức với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN). Tuy nhiên, vượt qua các khó khăn, BCTCNN 2018 đã được hoàn thành đúng thời hạn.
BCTCNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, tổng hợp và tiếp tục nghiên cứu, phân tích kỹ hơn các ý kiến được nêu tại Hội thảo Tổng kết công tác lập báo cáo tài chính nhà nước năm đầu tiên 2018 để từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng của báo cáo này trong những năm tiếp theo.
ttt
(TBTCO) - Để cải thiện chất lượng báo cáo tài chính nhà nước, trong thời gian tới, Bộ Tài chính cần phải triển khai nhiều hoạt động, trong đó đặc biệt tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thách thức…
bổ nhiệm kế toán
(TBTCO) - Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước, chỉ hạch toán phụ thuộc và lập báo cáo tài chính nội bộ thì không được bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đang gấp rút hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019. Báo cáo này sẽ được gửi về Kho bạc Nhà nước tổng hợp để trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2021 theo đúng quy định hiện hành.