Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo tài chính
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Quảng Trị cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận thành công báo cáo cung cấp thông tin tài chính của 718 đơn vị, đạt tỷ lệ gần 93%.
hh
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã Ck HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/9/2020).
Cán bộ Kho bạc Nhà nước rà soát các báo cáo tài chính nhà nước của các đơn vị
(TBTCVN) - Với những kinh nghiệm và bài học rút ra từ việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã đề xuất một số giải pháp để cải thiện chất lượng báo cáo và hiện đang đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019.
bctc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo nhắc nhở việc chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 đối với một số công ty niêm yết.
Báo cáo tài chính nhà nước
(TBTCO) - Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Giang cho biết, hiện KBNN tỉnh và các KBNN huyện đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị dự toán cấp I gửi báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành báo cáo tài chính đúng kế hoạch.
xm
(TBTCO) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã Ck BCC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (chưa kiểm toán) và văn bản giải trình. Theo đó, BBC đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỷ đồng nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ.
Các đơn vị phải gửi báo cáo tài chính nhà nước về Kho bạc Nhà nước để tổng hợp.
(TBTCVN) - Đến thời điểm hiện nay, việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 đã cơ bản đảm bảo tiến độ, khác với thời gian đầu lúng túng khi thực hiện lập báo cáo của năm 2018.
bao cap tai chinh
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo nhắc nhở việc chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2020 đối với 4 công ty niêm yết.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Tính đến ngày 10/6/2020, số báo cáo của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện và xã gửi cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương trong tình trạng chờ tổng hợp là 1.128 đơn vị, đạt 98% tổng số đơn vị phải nộp.