Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Báo cáo tạo lợi thế thương mại
XK ai loi
(TBTCO) - Tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu là yếu tố mấu chốt để duy trì đà tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên thúc đẩy xuất khẩu cần có một tầm nhìn toàn diện với những mục tiêu rõ ràng cụ thể cho từng đối tượng.