Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo triển vọng thị trường châu á quý III/2014
HSBC: Kỳ vọng vào tương lai của Việt Nam
(TBTCO) - Theo HSBC, những hành động gây hấn của Trung Quốc chỉ tác động hạn chế đến kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn, trong đó các ngành như du lịch chịu ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng vài tháng tới hoạt động này sẽ trở lại bình thường.