Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo vĩ mô
VEPR
(TBTCO) - Năm 2018, nhiều khả năng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt mức 6,8%. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, nền kinh tế còn rất bất định. Nhưng, cuộc cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung cũng chính là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy cải cách.
NĐC
(TBTCO) - Đây là một khuyến nghị được nêu ra tại hội thảo “Báo cáo về Kinh tế vĩ mô quý 4 và cả năm 2015", do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức chiều 28/1.
Bam nut
(TBTCO) - Nếu không có những tiến bộ đáng kể để giải quyết những vướng mắc về cơ cấu nền kinh tế, Việt Nam có nhiều nguy cơ chỉ có thể dịch chuyển ngang trong nhiều năm.