Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo đảm an toàn thực phẩm
thực phẩm
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, việc ban hành định mức phân bổ chi ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của hội đồng nhân dân (HĐND) địa phương (trong đó có việc tăng nguồn kinh phí thường xuyên hỗ trợ bảo đảm an toàn thực phẩm).
le hoi
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và UBND các cấp phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa lễ hội năm 2015.