Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
11
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
chay no
(TBTCO) - Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, thời gian tới Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) sẽ có thêm những giải pháp để tăng hiệu quả của chính sách bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
cn
(TBTCO) - Tổng kinh phí đóng góp cho hoạt động phòng cháy chữa cháy từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các doanh nghiệp bảo hiểm từ năm 2007-2019 khoảng 160 tỷ đồng.
bao hiem chay no
(TBTCO) - Trong thời gian tới, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) sẽ đề xuất sửa đổi Nghị định số 23/2018/NĐ-CP về mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ để phù hợp với quy định hiện hành.
chay
(TBTCO) - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có nhiều thay đổi, trong đó đã nâng quy mô của một số loại hình cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và bổ sung một số loại hình cơ sở mới như câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, vườn thú, thủy cung... có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
(TBTCO) - Trong số 77.892 cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (BHCNBB) theo quy định, mới chỉ có 43.693 cơ sở đã mua BHCNBB, chiếm tỷ lệ 56%; còn 44% cơ sở chưa mua BHCNBB.
pho cuc truong
(TBTCO) - Nghị định số 23/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi thành từ ngày 15/4 sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm mở rộng diện tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
bảo hiểm
(TBTCVN) - Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (BHCNBB) trong thời gian tới, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2018/NĐ-CP (NĐ 23) quy định về BHCNBB.
bao hiem chay no
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), hiện trên toàn quốc có 77.892 cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (BHCNBB), tuy nhiên mới chỉ có 43.693 cơ sở đã mua (chiếm 56%), 44% cơ sở còn lại không chấp hành quy định về BHCNBB.