Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm cho tàu Sunrise 689
tàu sunrise 689
(TBTCO) - Hai công ty sẽ chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm trong vụ Tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công là Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC) và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI).