Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm chủ nợ
(TBTCO) - Đây là khoản tiền mà JP Morgan Chase & Co và Tập đoàn bảo hiểm Assurant đồng ý chi trả để dàn xếp vụ cáo buộc các công ty này đã bắt ép các khách hàng mua những hợp đồng bảo hiểm chủ nợ với giá quá cao.