Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bảo hiểm liên kết chung
chubb
(TBTCO) - Chubb Life Việt Nam vừa chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Kế hoạch Tài chính linh hoạt.
hanwha life
(TBTCO) - Hanwha Life Việt Nam vừa chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mới Hanwha Life – Tôi Chọn An Yên, kết hợp ba yếu tố bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư.
chubb
(TBTCO) - Chubb Life Việt Nam vừa chính thức ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “Kế hoạch tài chính dành cho cá nhân với quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y” và “Kế hoạch tài chính dành cho gia đình với quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y”.
prudential
(TBTCO) - Prudential Việt Nam vừa chính thức giới thiệu hai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung là Pru - Bảo vệ tối ưu và Pru – Chủ động cuộc sống với những quyền lợi nổi trội giúp khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro trong cuộc sống.
avi va
(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam (Aviva Việt Nam) vừa chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung trọn đời mang tên "Aviva - Chọn An Vui" ra thị trường.
sun life
(TBTCO) - Sun Life Việt Nam vừa chính thức ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “SUN – Sống chủ động” với nhiều quyền lợi hấp dẫn, mở ra một cơ hội mới giúp khách hàng có sự lựa chọn tốt hơn ngay những ngày đầu năm mới 2019.
dai-ichi
(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm mới - An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện, thế hệ ”Kaizen” của dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.
tài chính ngân sách
(TBTCO) - Quy định mới trong triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung; điều chỉnh chế độ thu, nộp phí tại Sở Giao dịch chứng khoán; lấy tài sản thu hồi từ tham nhũng làm Quỹ khen thưởng… là một trong những quy định về tài chính mới có hiệu lực trong tháng 6/2016.
sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
(TBTCO) - Khi triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, DN bảo hiểm phải có biên khả năng thanh toán lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 100 tỷ đồng; có hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát quỹ liên kết chung hiệu quả...