Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm tài sản công
mưa lũ gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng
(TBTCO) - 36,5 tỷ đồng tiền bồi thường ước tính so với con số hàng nghìn tỷ đồng thiệt hại từ những tài sản, công trình, hàng hoá... bị tổn thất trong đợt mưa lũ nhưng nằm ngoài phạm vi bảo hiểm, cho thấy sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm để có nguồn tài chính khắc phục thiệt hại sau thiên tai.
phùng ngoc khánh
(TBTCO) - Ngày 18/7 tại Huế, Cục quản lý, giám sát bảo hiểm phối hợp với Cục Quản lý Công sản tổ chức Hội thảo “Bảo hiểm tài sản công Huy động nguồn lực từ thị trường bảo hiểm góp phần bảo vệ tài chính, Ngân sách Nhà nước”.
pháp chế
(TBTCO) - Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính giai đoạn 2016- 2020 là chủ đề hội thảo khoa học, do Viện Chiến lược và chính sách tài chính và Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức, ngày 10/7, tại Vĩnh Phúc.
bảo hiểm tài sản công
(TBTCO) - Ngày 2/7 tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm cho tài sản của Nhà nước.