Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm thủy sản
bh thuy san
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vướng mắc về bảo hiểm trong triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2017 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
NĐ 67
(TBTCO) - Ngày 13/9 tại Quảng Ninh, đoàn công tác Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ninh về tình hình triển khai Nghị định 67/2014/ NĐ- CP (NĐ 67) của Chính phủ.
nguyễn quang huyền
(TBTCO) - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính Nguyễn Quang Huyền cho biết, việc tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp là rất cần thiết và cần có chính sách khuyến khích người sản xuất nông nghiệp tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp.
Bảo hiểm thủy sản
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BTC sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC về hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm thủy sản.
Triển khai bảo hiểm thủy sản, cục quản lý, giám sát bảo hiểm
(TBTCO) - Đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố đã triển khai bảo hiểm (BH) theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Theo cơ quan quản lý về bảo hiểm, quá trình triển khai chính sách bảo hiểm đã đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên, tỷ lệ được bảo hiểm còn thấp...
bảo hiểm thủy sản bình định
(TBTCO) - Ngày 14/1, đoàn công tác Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Tổng Cục Thủy sản đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh Bình Định về tình hình triển khai Nghị định 67.
bảo hiểm thân tàu
(TBTCO) - Tính đến ngày 15/12/2014, bảo hiểm PJICO đã cấp được 270 đơn bảo hiểm thân tàu với tổng số tiền bảo hiểm ước đạt 230 tỷ đồng, phí bảo hiểm 5,2 tỷ đồng; 170 đơn bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho 1.500 thuyền viên, ước số tiền bảo hiểm là 105 tỷ đồng, tổng phí bảo hiểm là 450 triệu đồng.
hội nghị bảo hiểm
(TBTCO) - Ngày 21/11, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn khu vực phía Nam về chính sách bảo hiểm phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách bảo hiểm thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.