Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm tiền gửi
g
(TBTCO) - Khi có thông tin tiêu cực về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền nên bình tĩnh tìm hiểu, xác thực thông tin về tổ chức tham gia BHTG thông qua các nguồn tin chính thức từ tổ chức tham gia BHTG, chi nhánh NHNN, chính quyền địa phương, BHTGVN…
b
(TBTCO) - Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi tổ chức đó được cơ quan chức năng xác định là lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc phá sản.
b
(TBTCO) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là tổ chức tài chính được giao thực hiện chính sách công về BHTG. Ở Việt Nam hiện nay, có duy nhất 1 tổ chức là BHTG Việt Nam - tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách BHTG.
(TBTCO) - Sau 20 năm triển khai, bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đã thực sự là công cụ hữu hiệu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
g
(TBTCO) - Khi BHTGVN thực hiện kiểm tra và chi trả bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách, chứng từ và các văn bản, tài liệu có liên quan đến danh sách người được BHTG.
h
(TBTCO) - Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi (BHTG) bị thất lạc thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, người được BHTG cần thông báo cho tổ chức tín dung (TCTD) và TCTD sẽ hướng dẫn xử lý theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.
b
(TBTCO) - Số tiền bảo hiểm được trả cho cá nhân người dưới 15 tuổi được xác định độc lập theo quy định của pháp luật về BHTG tối đa không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện hành mà không liên quan đến việc xác định số tiền bảo hiểm được trả cho cá nhân là người đại diện theo pháp luật.
b
(TBTCO) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được BHTG thông qua các hoạt động nghiệp vụ của mình, từ đó góp phần hạn chế rủi ro, giúp các tổ chức tham gia BHTG hoạt động an toàn, hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn tiền gửi của người được BHTG.
b
(TBTCO) - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi.