Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm xã hội
bh
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Theo đó, Chính phủ giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; chủ trì xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu này…
ứng dụng VssID
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1086/BHXH-QLT ngày 10/3/2021 gửi các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã về việc đẩy mạnh cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số.
bhxh
(TBTCO) - Sau hơn 3 tháng triển khai, ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID đã cho thấy những kết quả tích cực. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục bổ sung các tiện ích, tăng trải nghiệm người dùng như triển khai đa ngôn ngữ, tích hợp dịch vụ công trực tuyến…
bh
(TBTCVN) - Từ ngày 1/4/2021, thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới sẽ được đưa vào sử dụng. Đến nay, việc in, cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới đã sẵn sàng, nhằm đảm bảo in, cấp thẻ kịp thời, đúng quy định cũng như tạo thuận lợi nhất cho người dân.
chi tra tai nha
(TBTCO) - Để phòng chống dịch Covid-19, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và tháng 4/2021 sẽ được chi trả vào cùng một kỳ. Đối với những vùng có dịch và bị phong tỏa, sẽ thực hiện phương án chi trả tại nhà.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội hỗ trợ người dân cài đặt, đăng ký ứng dụng VssID.
(TBTCVN) - Việc triển khai ứng dụng VssID là một bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...
hnoi
(TBTCO) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia các loại hình BHXH.
ht
(TBTCO) - Năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phấn đấu mở rộng diện bao phủ BHXH hơn 16,5 triệu người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt hơn 14,8 triệu và hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.
mc
(TBTCO) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt ra 4 mục tiêu, 5 nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định.