Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm xã hội bắt buộc
Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động
(TBTCO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
bảo hiêm xã hội
(TBTCO) - "Theo tính toán, phần kết dư quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) hiện vẫn đủ để đảm bảo cho việc tăng giá dịch vụ y tế. Người dân có thể yên tâm rằng, đến hết năm 2017, vẫn chưa phải điều chỉnh mức đóng BHYT".
mang thai hộ
(TBTCO) - Theo dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội đang được Bộ Lao động Thương binh xã hội lấy ý kiến công khai, cả người mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đều được hưởng chế độ thai sản.