Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm xe cơ giới
bảo hiểm xe cơ giới điện tử
(TBTCO) - Từ ngày 1/3/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy nếu tuân thủ đầy đủ các quy định.
Tăng quyền lợi, giảm thủ tục để hỗ trợ người mua bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với nhiều điểm mới; đồng thời Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định này.
chay no
(TBTCO) - Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập, duy trì hoạt động 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin tai nạn, giải đáp các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
giay chung nhan
(TBTCO) - Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với nhiều điểm mới vừa được Chính phủ ban hành sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm.
bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, đồng thời, Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn nghị định này cũng tăng mức trách nhiệm bảo hiểm. Điều này tạo điều kiện cho việc chi trả bồi thường, tăng quyền lợi cho người mua bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.
bảo hiểm xe máy
(TBTCO) - Thông tư 04/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành đã chính thức nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn.
sa
(TBTCO) - Nhằm phát huy hiệu quả và quản lý chặt chẽ loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã có nhiều quy định mới về phòng, chống gian lận bảo hiểm.
bao hiem xe may
(TBTCO) - Trong giai đoạn (2008 - 2019), tổng doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt khoảng 18.110 tỷ đồng.
bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Nhiều điểm mới đã được sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Theo đó, quy trình, thủ tục, hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo được kỳ vọng sẽ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng hơn.