Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm xe máy
giay chung nhan
(TBTCO) - Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với nhiều điểm mới vừa được Chính phủ ban hành sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm.
bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, đồng thời, Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn nghị định này cũng tăng mức trách nhiệm bảo hiểm. Điều này tạo điều kiện cho việc chi trả bồi thường, tăng quyền lợi cho người mua bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.
bảo hiểm xe máy
(TBTCO) - Thông tư 04/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành đã chính thức nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn.
bao hiem xe may
(TBTCO) - Trong giai đoạn (2008 - 2019), tổng doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt khoảng 18.110 tỷ đồng.
bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Nhiều điểm mới đã được sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Theo đó, quy trình, thủ tục, hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo được kỳ vọng sẽ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng hơn.
bhxm
(TBTCO) - Doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập, duy trì hoạt động 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin tai nạn, hướng dẫn, giải đáp cho bên mua bảo hiểm và các bên về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
xe may
(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm.
xe cơ giới
(TBTCO) - Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả và những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách giai đoạn vừa qua, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP được kỳ vọng mang lại hiểu quả khi triển khai.
bảo hiểm xe máy
(TBTCO) - Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Dự thảo thông tư đã tăng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng do xe cơ giới gây ra.