Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
the
(TBTCO) - Đây là số kinh phí mà Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp cho 13 tỉnh trong cả nước để mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2014.
bhyt
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp 65,74 tỷ đồng kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013 cho 14 tỉnh trong cả nước.