Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo hiểm y tế xã hội
bảo hiểm
(TBTCO) - Theo Bộ Y tế, thời gian tới, khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) chưa điều chỉnh, chưa thiết kế gói quyền lợi BHYT bổ sung, thì sự tham gia của các doanh nghiệp BHYT thương mại là phù hợp, bảo vệ người dân khỏi rủi ro về chi tiêu y tế khi không may mắc bệnh.