Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
bảo lãnh thông quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan với sự hỗ trợ của Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (GATF) đang khẩn trương tổ chức đợt làm việc tập trung nhằm hoàn thiện Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, sớm báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội.
quỹ bảo lãnh tín dụng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, nếu tổ chức, cá nhân gây tổn thất cho quỹ thì phải bồi hoàn.
Giảm áp lực, chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý khi áp dụng bảo lãnh thông quan
(TBTCO) - Ngày 5/4, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Liên minh tạo thuận lợi thương mại (GATF) tổ chức hội thảo về Bảo lãnh thông quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu. Theo GATF, bảo lãnh thông quan sẽ giảm chi phí hành chính từ 0,1 - 0,5%, giảm chi phí thông quan từ 0,5 - 0,8% trị giá lô hàng, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu khoảng 1%.
Tổng cục hải quan
(TBTCO) - Theo Liên minh tạo thuận lợi thương mại (GATF), bảo lãnh thông quan (BLTQ) sẽ giảm chi phí hành chính từ 0,1 - 0,5%, giảm chi phí thông quan từ 0,5 - 0,8% trị giá lô hàng, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu khoảng 1%.
Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan, do Thứ trưởng Vũ Thị Mai làm Trưởng ban, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm Phó Trưởng ban.
hai quan bình dương
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan (BLTQ), do Thứ trưởng Vũ Thị Mai làm Trưởng ban, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành làm Phó Trưởng ban.
BIC
(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul (SGI) vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ nhằm phát triển bảo hiểm bảo lãnh tại Việt Nam.
bảo lãnh chính phủ
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế quy định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp của các đơn vị chính thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.
BLTD
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng (TCTD) phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay bảo lãnh với doanh nghiệp nhỏ và vừa.