Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo lãnh bảo hiểm.
Vinalines, SBIC nợ hơn 345 tỷ đồng bảo hiểm
(TBTCO) - Con số này được tính đến 31/12/2012 vừa được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống kê để khoanh nợ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với các doanh nghiệp thuộc Vinalines, SBIC.