Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo lãnh của Chính phủ
KHĐT
(TBTCO) - Luật PPP có khắc phục được vấn đề tham nhũng, cải thiện công khai, minh bạch ở các dự án BOT không? Tại sao nhà đầu tư kêu lỗ, người dân kêu thu phí bất hợp lý, còn ngân hàng lại như là con tin của dự án? Các nước làm BOT có rơi vào tình trạng này không?...
dn
(TBTCO) - Tại Hội thảo "Kỹ thuật cho các DNNN - Đề xuất tài trợ của AFD bằng khoản vay không có bảo lãnh của chính phủ", ngày 15/3, ông Đặng Quyết Tiến- Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết DN có "khỏe", tự chủ mới tiếp cận được nguồn vốn này.
Phát triển nguồn điện
(TBTCO) - Trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính đề xuất thay thế Quyết định số 44/2011/QĐ- TTg theo nguyên tắc thắt chặt hơn các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh chính phủ.