Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo mật vân tay
samsung
(TBTCO) - Ngày 18/10, Samsung đã làm rõ lỗ hổng bảo mật lớn có thể cho phép bất cứ ai sử dụng dấu vân tay để mở khóa Galaxy S10 và Galaxy Note 10.