Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bảo Minh
bảo minh
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh vừa ra quyết nghị chia cổ tức 15% trong năm 2019 và đặt mục tiêu đạt doanh thu 3.895 tỷ đồng trong năm 2020.
Bảo Minh đón nhận Bằng khen của Bộ Tài chính vì những đóng góp to lớn cho thị trường bảo hiểm
(TBTCO) - Từ số vốn ban đầu 40 tỷ đồng, sau 25 năm phát triển, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã sở hữu tổng tài sản trên 5.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.
ck
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.
ký ket
(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Minh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với 3i Infotech - nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin uy tín và tin cậy trên toàn cầu, về việc sử dụng phần mềm bảo hiểm con người, để nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng tốt hơn.
BM
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) đạt doanh thu phí bảo hiểm trên 1.926 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ.
dai hoi co dong bao minh
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2019, theo đó mục tiêu doanh thu là 4.577 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng.
thủ tướng 1
(TBTCO) - Nhấn mạnh tinh thần kết hợp kinh tế với quốc phòng, Thủ tướng nêu rõ việc phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng nhằm bảo đảm minh bạch, không có vùng cấm và theo đúng quy định pháp luật.
bảo minh
(TBTCO) - Với tổng doanh thu trên 4.010 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 175,8 tỷ đồng, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh tiếp tục có một năm kinh doanh thành công.
Dệt Bảo Minh
(TBTCO) - Ngày 30/10, Công ty cổ phần Dệt Bảo Minh tổ chức lễ khánh thành Nhà máy dệt Bảo Minh, với tổng đầu tư trị giá hơn 1.700 tỷ đồng (tương đương gần 75 triệu USD) tại Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.