Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bảo Minh
dai hoi co dong bao minh
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2019, theo đó mục tiêu doanh thu là 4.577 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng.
thủ tướng 1
(TBTCO) - Nhấn mạnh tinh thần kết hợp kinh tế với quốc phòng, Thủ tướng nêu rõ việc phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng nhằm bảo đảm minh bạch, không có vùng cấm và theo đúng quy định pháp luật.
bảo minh
(TBTCO) - Với tổng doanh thu trên 4.010 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 175,8 tỷ đồng, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh tiếp tục có một năm kinh doanh thành công.
Dệt Bảo Minh
(TBTCO) - Ngày 30/10, Công ty cổ phần Dệt Bảo Minh tổ chức lễ khánh thành Nhà máy dệt Bảo Minh, với tổng đầu tư trị giá hơn 1.700 tỷ đồng (tương đương gần 75 triệu USD) tại Khu công nghiệp Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
bảo minh
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, với tổng doanh thu đạt 3.058 tỷ đồng.
BMS
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (mã Ck BMS) vừa chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM. Đây là doanh nghiệp thứ 768 và là công ty chứng khoán thứ 8 đăng ký giao dịch trên UPCoM.
bảo minh
(TBTCO) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã thông qua nghị quyết về việc thực hiện chia cổ tức 10% cho các cổ đông.
Bảo Minh
(TBTCO) - Theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2017, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã hoàn thành kế hoạch doanh thu mà đại hội đồng cổ đông đề ra, tổng doanh thu đạt 4.089 tỷ đồng, tăng 4,36% so với kế hoạch 3.918 tỷ đồng.
BMSC
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (địa chỉ Lầu 3, Tòa nhà Paxsky, 34A Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh).