Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bão số 8 và số 10
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 8, số 10 và các thiên tai khác tại 11 tỉnh Trung Bộ và miền núi phía Bắc. Ước tính thiệt hại do bão số 8, số 10 và các thiên tai khác lên tới 15.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) cho biết, đang triển khai khẩn cấp chương trình hỗ trợ trị giá 2,5 tỷ đồng cho các gia đình và học sinh tại Miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề bởi 2 cơn bão số 8 và số 10.