Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo trì
gt
(TBTCVN) - Hiện tại, trong điều kiện nguồn vốn mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu, nhưng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới công tác bảo trì, xử lý các điểm đen tai nạn giao thông, tiết kiệm chi phí cho ngân sách, gìn giữ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ..
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) kính mời các quý công ty trong nước có đủ điều kiện và khả năng tới tham dự gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ bảo trì tủ đĩa Hitachi 3 năm”.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) kính mời các quý công ty trong nước có đủ điều kiện và khả năng, tới tham dự gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ bảo trì cho phần tùy chỉnh của Hệ thống OGL 2 năm”.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) kính mời các quý công ty trong nước có đủ điều kiện và khả năng tới tham dự Gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ bảo trì User License cho Hard Token 3 năm”.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) kính mời các quý công ty trong nước có đủ điều kiện và khả năng tới tham dự Gói mua sắm “Cung cấp dịch vụ bảo trì User License cho Hard Token 3 năm”.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) kính mời các quý công ty trong nước có đủ điều kiện và khả năng, tới tham dự Gói mua sắm “Bảo trì hệ thống giám sát bộ phận quỹ trong 3 năm”.
gt
(TBTCVN) - Từ đầu năm đến nay, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ đạo tăng cường các giải pháp quản lý, bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo an toàn trên toàn bộ hệ thống quốc lộ; tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm quốc gia.
đb
(TBTCVN) - Giai đoạn 2015 – 2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) đã áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào công tác bảo trì đường bộ (BTĐB), góp phần gìn giữ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông…
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) kính mời các quý công ty trong nước có đủ điều kiện và khả năng, tới tham dự gói mua sắm “Bảo trì hệ thống giám sát bộ phận quỹ trong 3 năm” của VietinBank.