Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo vệ người chống tiêu cực
cơ quan thuế
(TBTCO) - Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính quán triệt thực hiện Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.