Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo vệ thương hiệu
hang gia
(TBTCO) - Nhiều DN Việt chưa quan tâm đến bảo vệ thương hiệu của mình và chưa tích cực chống hàng giả, hàng nhái vì lo ngại làm ảnh hưởng đến doanh thu, ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.