Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
lua
(TBTCO) - Số kinh phí này Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho 9 địa phương, để thực hiện chính sách bảo vệ đất trồng lúa năm 2014.
trồng lúa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 470.880 triệu đồng cho 9 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014.
trong lua
(TBTCO) - Bộ Tài chính quyết định cấp bổ sung số tiền 52,399 tỷ đồng cho các tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Bình Định, Bà Rịa- Vũng Tàu để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013 theo nghị định 42/NĐ-CP.
bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa duyệt chi tổng số tiền 1.647,865 tỷ đồng, cho 63 tỉnh, thành cả nước thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014.