Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bảo Việt Nghệ An
hỏi thăm gia đình bị nạn
(TBTCO) - Tin từ Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, Bảo Việt Nghệ An đang tích cực phối hợp cùng với các cơ quan chức năng liên quan, nắm bắt đầy đủ thông tin, hỗ trợ những người gặp nạn, trong vụ tai nạn nổ xe khách, tại Nghệ An, ngày 17/2/2014.
(TBTCVN) - “Trông cho chân cứng, đá mềm/Trời yên, biển lặng, mới yên tấm lòng”. Câu ca dao ngàn đời về nỗi niềm của người nông dân, cũng là tâm huyết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
(TBTCO) - Kết quả tính toán sơ bộ của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nghệ An, sau 2 năm thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tính đến ngày 25/11, đã có 756 hộ nhận tiền bảo hiểm của công ty, với tổng số tiền 8,13 tỷ đồng.