Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bắt 4 kg vàng
(TBTCO) - 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Cục Hải quan Quảng Bình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2435/QĐ-BTC (ngày 30/9/2013) tặng Bằng khen vì có thành tích phối hợp với Bộ đội biên phòng triệt phá vụ vận chuyển lậu 4 kg vàng quan qua cửa khẩu Cha Lo.
(TBTCO) - 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Cục Hải quan Quảng Bình đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khen thưởng vì có thành tích phối hợp với Bộ đội biên phòng Quảng Bình theo dõi và triệt phá vụ vận chuyển 4 kg vàng không khai báo hải quan qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo.