Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bắt buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Thamh Hóa
buôn lậu xăng dầu trên biển
(TBTCO) - 3 công chức của ngành Hải quan vừa vinh dự được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ký Quyết định 2923/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Chiến công do có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, tổ chức phối hợp bắt giữ 1.640 tấn dầu D.O trên vùng biển Thanh Hóa vào tháng 12/2013.