Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bất động sản giảm giá
bat dong san trung quoc
(TBTCO) - Theo hãng tin Tân Hoa xã, giá nhà tại 58 trong 70 thành phố thậm chí còn thấp hơn so với năm 2013. Giá nhà mới tại Bắc Kinh và Thượng Hải đã giảm lần lượt là 0,9% và 1,1%.