Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bát giữ 156 bánh heroin
hải quan cao bằng
(TBTCO) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa ký Quyết định 987/QĐ-TCHQ tặng giấy khen cho 3 cá nhân thuộc Cục Hải quan Cao Bằng, về thành tích phối hợp bắt giữ 156 bánh heroin trên địa bàn.