Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bất hợp lý
Diễn đàn
(TBTCO) - Cấu trúc thị trường bất hợp lý, thiếu một hệ thống liên kết với nông dân và các tổ chức nông dân đã khiến nông dân sản xuất nhỏ đang hưởng lợi ít hơn từ thị trường. Đó cũng là thách thức lớn mà người nông dân phải đối diện khi hội nhập kinh tế quốc tế.
bộ trưởng nguyễn thái bình
(TBTCO) - Chiều 18/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết sau 10 năm thực hiện, chế độ tiền lương hiện hành đã phát sinh một số bất hợp lý. Mức lương cơ sở thực hiện từ 1/7/2013 là 1.150.000 đồng/tháng, mới đạt 50% bình quân mức lương tối thiểu vùng năm 2014 của khu vực doanh nghiệp.
gia mat hang thiet yeu
(TBTCVN) - Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị, thời gian qua một số nhu yếu phẩm thiết yếu và nguyên liệu đầu vào, làm cho đời sống của người dân càng gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Chính phủ có chính sách quản lý chặt chẽ giá những mặt hàng thiết yếu, không để các DN lợi dụng tự ý tăng giá.
thẩm định giá
(TBTCO) - Thẩm định viên về giá ngoài việc bị phạt tiền còn có thể bị tước thẻ Thẩm định viên trong vòng 80 ngày, nếu có tình tiết tăng nặng có thể bị tước 90 ngày khi vi phạm các quy định về thẩm định giá.
Truong Thi Mai
(TBTCO) - Đây là điều bất hợp lý được nêu ra trong báo cáo giám sát thực hiện chính sách BHYT, khi mà các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn lại kết dư BHYT lớn, bù đắp cho phần bội chi của các tỉnh có điều kiện kinh tế tốt hơn.