Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bắt lãnh đạo Ngân hàng xây dựng
VNCB
(TBTCO) - Hôm nay (1/8), tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) đã ký Thoả thuận hợp tác chiến lược, toàn diện trên cơ sở tự nguyện và quy định của pháp luật.