Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bầu cử
Ảnh minh hoạ
(TBTCVN) - Chỉ còn hơn 30 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sự kiện luôn được coi là ngày hội của toàn dân.
bầu cử
(TBTCO) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Những người nào được gọi là cử tri
(TBTCO) - Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
bầu cử
(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội lưu ý Quảng Ninh không có bầu cử đại biểu Quốc hội sớm nên những phương án dự phòng cần phải thông suốt trong quá trình thông tin liên lạc, tổng hợp kết quả bầu cử, kiểm đếm phiếu.
A Huệ
(TBTCO) - Sáng 13/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ bầu cử
(TBTCO) - Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây.
bầu cử
(TBTCO) - Theo cuốn “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", những tổ chức đảm nhiệm công tác bầu cử gồm
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
(TBTCO) - Chiều 12/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng bầu cử quốc gia.
danh sách cử tri
(TBTCO) - Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri.