Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bầu cử quốc hội Mỹ
ck
(TBTCO) - Phiên hôm nay thị trường biến động rất thất thường do chịu ảnh hưởng tâm lý từ kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Không chỉ Việt Nam, tất cả các thị trường khác cũng trồi sụt liên tục.
ck
(TBTCO) - Mặc dù tuần qua VN-Index giành được mức tăng tốt nhất trong 7 tuần gần nhất nhưng vẫn rất khó để phân biệt đó chỉ là biến động phục hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm, hay thật sự là thị trường đã kết thúc điều chỉnh và tạo đáy.