Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
người nước ngoài
(TBTCO) - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BCA quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
thu tuc sang ten
(TBTCO) - Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Bộ Công an quy định rất rõ thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển phương tiện, kể cả với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.
thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Bộ Công an vừa ban hành Thông tư Liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA Quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính.
dừng phương tiện giao thông
(TBTCO) - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
thẻ căn cước công dân
(TBTCO) - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.
giảng viên
(TBTCO) - Từ ngày 1/9/2015, Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh bắt đầu có hiệu lực.
nhap khau
(TBTCO) - Liên Bộ Tài chính, Công thương, Công an, Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.
Đại diện lãnh đạo 2 cơ quan chứng kiến
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh có nhiệm vụ quản lý một khối lượng lớn tiền, tài sản, hồ sơ, tài liệu... Để bảo vệ an toàn tuyệt đối trong lĩnh vực này, KBNN Quảng Ninh và Công an tỉnh đã tổ chức ký quy chế phối hợp, thực hiện bảo vệ an ninh và an toàn tiền, tài sản trong kho bạc.
bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới
(TBTCO) - Qua 5 năm thực hiện Thông tư Liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA, hầu hết các chủ phương tiện đã thực hiện nghiêm quy định bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; công tác khắc phục hậu quả tai nạn giao thông được thực hiện tốt, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.