Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BCC
k
(TBTCO) - Phòng Thương mại Anh (BCC) ngày 9/12 dự báo kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 1,3% trong năm nay và 1% vào năm tới, đồng thời nhận định triển vọng “ảm đạm” đối với đầu tư kinh doanh, hoạt động thương mại và chi tiêu tiêu dùng sẽ đè nặng lên tăng trưởng kinh tế.
Kinh tế Anh sẽ “bứt tốc” trong năm 2014
(TBTCO) - Phòng thương mại Anh (BCC) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Anh từ 3,1% lên 3,2% trong năm 2014. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2007.