Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BCC
Kinh tế Anh sẽ “bứt tốc” trong năm 2014
(TBTCO) - Phòng thương mại Anh (BCC) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Anh từ 3,1% lên 3,2% trong năm 2014. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2007.