Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BCTCNN
Cán bộ kế toán kho bạc đang rà soát các BCTCNN do các đơn vị dự toán gửi đến.
(TBTCVN) - Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) toàn quốc năm 2018 phải trình Quốc hội vào tháng 5/2020, do đó, toàn ngành Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Cán bộ KBNN Phú Thọ đang tra soát số liệu thu chi NSNN. Ảnh: Hạnh Thảo
(TBTCVN) - Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, năm 2019 là năm đầu tiên Việt Nam lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) cho năm 2018 theo quy định của Luật Kế toán 2015.
Cán bộ KBNN Ninh Thuận đang hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán vốn. Ảnh: H.T
(TBTCVN) - Nhằm sớm thực thi chức năng Tổng kế toán nhà nước (KTNN) do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).
KBNN
(TBTCO) - Ngày 1/6, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội thảo về Thông tư hướng dẫn hợp nhất Báo cáo tài chính (BCTC) tại đơn vị cấp 1 và Thông tư hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).
trang 6
(TBTCVN) - Để xúc tiến công tác tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hoàn thiện văn bản pháp lý đến đào tạo đội ngũ cán bộ.
trang 6
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới, trong đó có lĩnh vực kế toán nghiệp vụ theo Quyết định số 26/2015/QĐ- TTg (QĐ26) của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 30/9/2015.
BCTCNN
(TBTCO) - Sáng ngày 26/10/2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội thảo dự thảo Nghị định về Báo cáo tài chính Nhà nước (BCTCNN).
báo cáo tài chính nhà nước
(TBTCVN) - KBNN dự kiến giai đoạn 2014 - 2016 sẽ xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cần thiết để thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước trên cơ sở thống nhất, tập trung dữ liệu của các đơn vị KTNN...