Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa BCTCNN
kb
(TBTCVN) - Đến thời điểm hiện nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã hoàn thành việc tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) và trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ theo đúng tiến độ đề ra.
Cán bộ Kho bạc đang kiểm soát chứng từ thu, chi ngân sách.
(TBTCVN) - Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2018 đã được các địa phương hoàn tất để Kho bạc Nhà nước (KBNN) trình Quốc hội vào tháng 5 tới. Nhiều khó khăn trong công tác lập BCTCNN đã được các KBNN địa phương khắc phục để tiếp tục lập BCTCNN cho năm 2019.
KBNN tỉnh lập báo cáo từ KBNN huyện và các đơn vị dự toán thuộc tỉnh quản lý.
(TBTCVN) - Mặc dù lần đầu tiên thực hiện, còn gặp nhiều khó khăn, cũng như phải tổng hợp từ hơn 53.000 đơn vị, nhưng việc lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) đã được thực hiện thông suốt, đảm bảo tiến độ trình Quốc hội vào tháng 5 tới đây.
Hoạt động tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Ảnh: ĐỨC MINH
(TBTCVN) - Năm 2019 là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2018. Hiện nay, KBNN vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, đảm bảo tiến độ của việc lập BCTCNN, đặc biệt ở các địa phương.
Cán bộ kế toán kho bạc đang rà soát các BCTCNN do các đơn vị dự toán gửi đến.
(TBTCVN) - Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) toàn quốc năm 2018 phải trình Quốc hội vào tháng 5/2020, do đó, toàn ngành Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Cán bộ KBNN Phú Thọ đang tra soát số liệu thu chi NSNN. Ảnh: Hạnh Thảo
(TBTCVN) - Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, năm 2019 là năm đầu tiên Việt Nam lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) cho năm 2018 theo quy định của Luật Kế toán 2015.
Cán bộ KBNN Ninh Thuận đang hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán vốn. Ảnh: H.T
(TBTCVN) - Nhằm sớm thực thi chức năng Tổng kế toán nhà nước (KTNN) do Chính phủ và Bộ Tài chính giao, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).
KBNN
(TBTCO) - Ngày 1/6, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội thảo về Thông tư hướng dẫn hợp nhất Báo cáo tài chính (BCTC) tại đơn vị cấp 1 và Thông tư hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).
trang 6
(TBTCVN) - Để xúc tiến công tác tổng hợp và lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã và đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hoàn thiện văn bản pháp lý đến đào tạo đội ngũ cán bộ.