Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bể bê tông
Một dự án ở Qatar sử dụng bể nước lắp ghép GRP
(TBTCO) - Hầu hết các công trình dân dụng đều sử dụng phương pháp tích trữ nước sinh hoạt truyền thống là bể bê tông. Tuy nhiên, phương pháp này dần bộc lộ nhiều hạn chế do không tuyệt đối chống ngấm nước. Vì vậy, đã đến lúc các chủ đầu tư cần thay đổi thiết bị lưu trữ nước sạch.