Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bế mạc kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa XIII
chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
(TBTCO) - Sau gần 33 ngày làm việc, (trong đó 53 phiên họp toàn thể tại hội trường và 13 phiên họ tại tổ), ngày 28/11, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp.