Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ben Bernanke
(TBTCO) - Phần lớn giới nhà giàu của Mỹ cho rằng, sau khi Ben Bernanke không còn nắm quyền Chủ tịch của Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed), nước Mỹ mất đi một trong những người được coi là “vị thánh tạo ra của cải”...
(TBTCO) - Khi Janet Yellen chuẩn bị giữ ghế chủ tịch nữ đầu tiên của Cục dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), đã có nhiều đồn đoán xung quanh việc ông Ben Bernanke sẽ làm gì sau 8 năm đầy quyền lực làm trong lĩnh vực tư nhân, nghiên cứu hay có một hướng đi hoàn toàn mới?