Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bền vững
huy động vốn tư nhân cho phát triển hạ tầng bền vững
(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam khuyến khích huy động nguồn vốn tư nhân cho các dự án phát triển bền vững. Hình thức huy động vốn là đầu tư dự án theo phương thức PPP hoặc thông qua phát hành trái phiếu chính phủ,...
og
(TBTCO) - Nestlé Việt Nam và các công ty thành viên của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm chia sẻ trách nhiệm trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn thông qua các hoạt động phân loại, thu gom, tái chế chất thải.
thu tuong
(TBTCO) - Chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên toàn thể của Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”, hướng đến cột mốc năm 2030.
Phát triển bền vững
(TBTCO) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững (PTBV) và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… tổ chức Hội nghị toàn quốc về PTBV năm 2019, với chủ đề “Vì một thập niên PTBV hơn”.
giảm nghèo
(TBTCO) - Trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới, khu vực, Việt Nam cũng cần phải thúc đẩy các sáng kiến, đổi mới trong các chương trình và mô hình xóa đói giảm nghèo để tăng hiệu quả, năng suất, nâng cao sinh kế và cuộc sống cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế.
DNXH
(TBTCO) - Doanh nghiệp xã hội (DNXH) đã, đang có nhiều đóng góp về kinh tế, xã hội cho đất nước, tuy nhiên, những khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, thủ tục pháp lý phức tạp… đang là các rào cản lớn hạn chế DNXH phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
toàn cảnh hội thảo
(TBTCO) - Diễn đàn doanh nghiệp vật liệu xây dựng (BMF) 2019 với mục tiêu tạo một môi trường kết nối giữa các nhà sản xuất và sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng, nhằm thúc đẩy phát triển vật liệu xây không nung theo hướng xanh và bền vững.
VHDN
(TBTCO) - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực hội nhập và khả năng cạnh tranh.
Thủy sản
(TBTCO) - Với tổng mức đầu tư dự kiến là 8.359 tỷ đồng và sự tham gia của 10 tỉnh, thành phố ven biển, Dự án Phát triển thuỷ sản bền vững sẽ thực hiện trong 6 năm (2021 - 2026) nhằm nâng cao năng lực quản lý và giá trị gia tăng sản phấm thuỷ sản, hội nhập quốc tế.