Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bệnh nan y
VinDr
(TBTCO) - Ngày 19/6, Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (Vingroup) triển khai thử nghiệm giải pháp phân tích hình ảnh y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo - VinDr. Với khả năng nhận biết các điểm bất thường chính xác trên 90%, VinDr hỗ trợ đắc lực cho bác sỹ trong sàng lọc ung thư, phát hiện bệnh nan y.
chubb
(TBTCO) - Chubb Life Việt Nam vừa chính thức ra mắt hai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “Kế hoạch tài chính dành cho cá nhân với quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y” và “Kế hoạch tài chính dành cho gia đình với quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y”.
quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y
(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ ACE (ACE Life) vừa chính thức giới thiệu hai quyền lợi bảo hiểm mới dành cho 40 bệnh nan y với nhiều mức độ khác nhau là “Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y” và “Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y” ra thị trường Việt Nam.