Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bệnh nhiệt thán
bonn&ptnt
(TBTCO) - Trong tháng 9/2014, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xuất hiện gia súc mắc bệnh nhiệt thán và lây sang người do việc giết mổ, ăn thịt gia súc mắc bệnh, chết.