Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bệnh viện đa khoa Phổ Yên (Thái Nguyên)
(TBTCO) - Với tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn huy động khác, đến nay mặc dù đã điều chỉnh mức vốn đầu tư lên gần 62 tỷ đồng song Bệnh viện đa khoa Phổ Yên vẫn chưa hoàn thành, đưa vào sử dụng theo kế hoạch đặt ra.