Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bệnh viện đồng nai
kcn amata
(TBTCO) - Sau khi cấp cứu tích cực, đến khoảng 18 giờ 30, các bệnh nhân đã dần hồi phục sức khoẻ, riêng có 2 người bị nặng đã được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu.