Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Berwin Leighton Paisner
(TBTCO) - Theo một báo cáo vừa công bố của công ty luật quốc tê Berwin Leighton Paisner, chi phí hàng năm mà các công ty trên toàn thế giới phải bỏ ra để có thể thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các luật lệ trong quá trình thực hiện công việc kinh doanh ước tính lên tới con số 1.200 tỷ USD.